چاه ارت چیست؟

قبل از پرداختن به موضوع حفر چاه ارت و کلیه مطالب و اطلاعات مر بوط به آن بهتر است ابتدا با مفهوم واژه ارت آشنا شوید. ادامه مطلب …

منهول فاضلاب چیست؟

منهول فاضلاب را میتوان ایستگاهی برای دسترسی به لوله ها و تجهیزات شبکه فاضلاب زیرزمینی دانست که جزو اجزای اصلی و غیرقابل حذف شبکه فاضلاب است. منهول را در اصطلاح “آدم رو”  یا گودال دسترسی نیز می نامند.در هر مکانی که لوله ها و شبکه های بزرگ فاضلاب وجود داشته باشد قطعا منهول نیز باید در کنار آن وجود داشته باشد. منهول فاضلاب هم در گذشته و هم در حال کاربرد داشته است و جهت دسترسی آسان به شبکه ها و لوله های فاضلاب از آن استفاده می شود. ادامه مطلب …