چاه جذبی چیست؟ حفر چاه جذبی باران چگونه است؟

چاه جذبی: در صنعت ساختمان سازی این روزها انواع چاه ها قبل از شروع ساختمان سازی در زمین ساختمان احداث می شود که هر کدام کاربردی خاص دارند. برای دفع فاضلاب ساختمان از دو نوع چاه جذبی یا چاه سپتیک استفاده می شود، البته نوع چاه بسته به نوع زمینی که ساختمان در آن احداث می شود بستگی دارد. ادامه خواندن “چاه جذبی چیست؟ حفر چاه جذبی باران چگونه است؟”

حفر چاه فاضلاب چیست؟

حفر چاه فاضلاب یکی از مواردی است که برای صاحب ساختمان بسیار مهم است و در مورد آن همیشه از شرکت یا افرادی که این خدمات را انجام می دهند، سوال می شود. در مورد قیمت حفر چاه فاضلاب باید به نوعی چاهی که حفر می شود دقت نمود زیرا خدمات و مصالح و زمانی که برای هر حفر هر نوع چاه فاضلاب، بکار گرفته می شود تعیین کننده قیمت است که البته این قیمت ها در شرکت های حفر چاه فاضلاب، تماما بر اساس قوانین می باشد. برای دریافت خدمات حفرچاه با خونه سازها تماس بگیرید.

ادامه خواندن “حفر چاه فاضلاب چیست؟”

مقنی کیست؟ چاه کن دستی کیست؟

با وجود پیشرفت های تکنولوژی هم در عرصه دستگاه های حفر چاه و هم در عرصه سیستم های نوین دفع فاضلاب، اما هنوز هم حفر چاه آنهم به صورت دستی، خواهان و طرفداران خود را دارد و در برخی مناطق نیاز هست که حفر چاه چه به منظور چاه آب و یا چاه فاضلاب و یا چاه ارت و چاه باران، انجام شود. ادامه خواندن “مقنی کیست؟ چاه کن دستی کیست؟”