مطالب توسط خونه سازها

منهول فاضلاب چیست؟

منهول فاضلاب را میتوان ایستگاهی برای دسترسی به لوله ها و تجهیزات شبکه فاضلاب زیرزمینی دانست که جزو اجزای اصلی و غیرقابل حذف شبکه فاضلاب است. منهول را در اصطلاح “آدم رو”  یا گودال دسترسی نیز می نامند.در هر مکانی که لوله ها و شبکه های بزرگ فاضلاب وجود داشته باشد قطعا منهول نیز باید […]